top of page

CONSULTATIES

Sportvoedingsadvies

60min

De eerste consultatie start met een kennismakingsgesprek. Medische gegevens worden verzameld, de lichaamssamenstelling wordt opgemeten met behulp van BIA. De huidige sportvoeding wordt bevraagd en op basis van deze anamnese worden algemene aanbevelingen gegeven rond uw huidige sportvoedingspatroon.

1e consultatie

45 - 60min

Tijdens het 2e gesprek wordt het persoonlijke sportvoedingsschema overlopen. Individueel aangepaste dagschema’s voor trainingsdagen, rustdagen en eventuele wedstrijddagen worden meegegeven. De sportdiëtist neemt uitgebreid de tijd voor uw vragen. Eventuele supplementen worden bekeken en waar nodig aangepast. 

2e consultatie

30min

Bij opvolgconsultaties wordt het effect van het gegeven advies overlopen. Het huidige sportvoedingsschema kan bijgestuurd worden indien nodig. Uiteraard is er ook de gelegenheid om vragen te stellen of specifieke situaties te bekijken.  

opvolgconsultatie

Algemeen voedingsadvies

1e
consultatie

60 min

De 1e consultatie start met een kennismakingsgesprek. Tijdens deze consultatie worden de verwachtingen overlopen en  worden de algemene medische gegevens verzameld. Vervolgens wordt het huidige voedingspatroon in kaart gebracht met behulp van een uitgebreide anamnese. Op basis van deze anamnese worden aanpassingen gegeven volgens uw persoonlijke behoefte.

2e consultatie

30 min

Tijdens het 2e gesprek wordt de voorbije periode uitgebreid besproken. Bij eventuele moeilijkheden zoeken we samen naar een oplossing. Indien gewenst wordt een aangepast dagschema opgesteld. Productinformatie en tips worden meegegeven. 

15 à 20 min

Tijdens opvolgconsultaties is er de gelegenheid om vragen te stellen, productinformatie wordt meegegeven, specifieke onderwerpen komen aan bod (feestjes, vakantie, ...). Hoe vaak iemand op controle komt hangt af van persoon tot persoon. Dit wordt individueel bepaald. 

Opvolg
consultatie
bottom of page